Vifolac

Hoạt động

Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học NTVN

Trong 2 ngày 8-9/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Văn hóa, văn học, nghệ thuật là một mặt trận quan trọng, một sức mạnh đặc biệt của dân tộc

Sáng ngảy 25/7, tại Hà Nội. Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân Chương Sao Vàng

Quảng trị: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ngày 23/7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 - 25/7/2018).

Thủ tướng làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Thủ tướng khẳng định luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật

Lễ trao Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2017

Ngày 17-1, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2017 dành cho 59 tác phẩm văn học nghệ thuật.