Ngày 23/7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 - 25/7/2018).

HOC1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Mai Thức trao bằng khen của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho Hội VHNT Quảng Trị

Cách đây 70 năm, Hội nghị Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 23 - 25/7/1948 tại xã Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ đã quyết định thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày nay).

70 năm qua, các thế hệ văn nghệ sỹ đã xây dựng thành công nền văn nghệ cách mạng, yêu nước, dân tộc, nhân văn, khoa học và hiện đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với những chặng đường lịch sử văn học nghệ thuật của cả nước, văn học nghệ thuật Quảng Trị đã đánh dấu những mốc son chói sáng, góp phần làm nên diện mạo một vùng đất trải qua chiến tranh khốc liệt nhưng rất đỗi tự hào.

Sau ngày tỉnh nhà lập lại năm 1989, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Trị được thành lập. Đến nay, đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Hội có trên 230 hội viên, trong đó có 73 hội viên các chuyên ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội VHNT  Việt Nam nói chung và Hội VHNT tỉnh Quảng Trị nói riêng đã thực sự là “mái nhà chung” tập hợp, đoàn kết các văn nghệ sỹ, là nơi nuôi dưỡng, nâng đỡ, tôn vinh những giá trị văn học nghệ thuật cao quý.

HOC2
Quang cảnh buổi lễ

Chặng đường 70 năm đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà và văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam, văn học nghệ thuật Quảng Trị đã có những bước phát triển mạnh mẽ; Hội VHNT tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đáp ứng công tác tuyên truyền  nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phạm Đức Châu đề nghị: Hội VHNT tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới; tổ chức hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật; động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; chú trọng bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, kế thừa và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật tiêu biểu; kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII; giữ vững định hướng của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi lễ, Hội VHNT tỉnh Quảng Trị đã được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn năm 2012 - 2017.

Tiến Nhất