Vifolac

Theo dòng sự kiện

'Cô Ba Sài Gòn' mở màn Những ngày phim Việt Nam tại Hàn Quốc

'Cô Ba Sài Gòn' mở màn Những ngày phim Việt Nam tại Hàn Quốc

Biểu diễn kịch rối Nhật Bản tại Nhà hát tuổi trẻ

Biểu diễn kịch rối Nhật Bản tại Nhà hát tuổi trẻ

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.