Sáng 21-7-2018 tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Văn học Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Văn Lang,