Vifolac

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đón nhận Huân chương Sao vàng

  • 3009
  • 0

Ngày 25-7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập (1948-2018) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự.

Các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, gửi lẵng hoa chúc mừng. Về dự Lễ kỷ niệm có hơn 400 đại biểu đại diện hơn 40.000 văn nghệ sĩ đang hoạt động trong 10 Hội chuyên ngành Trung ương và 63 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ hai từ ngày 25 đến 27-7-1948, Hội Văn nghệ Việt Nam tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trở thành “mái nhà chung” quy tụ các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam tâm huyết, tài năng đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu sáng tạo xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp trong 70 năm qua, nhấn mạnh những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ; khẳng định sứ mệnh, chức năng, vai trò to lớn của văn học nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới là trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, có nhiều tác phẩm chân thật, sinh động, có sức thuyết phục, nhân rộng và phát triển cái mới, cái tốt đẹp, cao cả trong đời sống; dũng cảm, nghiêm khắc lên án, phê phán, đấu tranh với cái xấu trong xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng con người, đổi mới và phát triển đất nước. 

Để làm tốt sứ mệnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ và tính ưu việt, đặc trưng của các loại hình nghệ thuật, để tạo nên tính đa dạng trong khám phá, sáng tạo cuộc sống và con người; đồng thời tìm phương thức phù hợp để hội tụ sự sáng tạo đó vào mục tiêu cao nhất: Nuôi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam của thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Sao Vàng tặng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các văn nghệ sĩ cần bàn bạc, trao đổi thẳng thắn, với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém nảy sinh trong sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật những năm gần đây. Đó là biểu hiện xa rời những vấn đề lớn lao của đất nước; nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí, hạ thấp chức năng giáo dục, nhận thức; nặng về tô đậm mặt tiêu cực của cuộc sống, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử; tiếp thu thiếu chọn lọc sáng tác, lý luận văn học nước ngoài dẫn đến biểu hiện lai căng, chuộng ngoại… Những hạn chế đó dẫn tới tình trạng số lượng tác phẩm, tác giả thì nhiều, nhưng còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, làm suy giảm sức hấp dẫn và sự ham say của quần chúng đối với văn học, nghệ thuật. 

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn khuyến khích mọi tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mong muốn, kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện hiện thực đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn học, nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách như hỗ trợ tài chính, mở trại sáng tác, đi thực tế, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng văn nghệ; huy động mọi nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Sao Vàng tặng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ghi nhận những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG