Nguyễn Du: Những mỹ nhân trên đường 10 năm gió bụi (1786-1796)