Khai mạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp