Thành lập Hội đồng Giám khảo "Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Cải lương chuyên nghiệp