Nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới