Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt top giải ảnh quốc tế